لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 1 تیر 1397 Friday, 22 Jun 2018

14 بازیکن در یک نگاه


فوتبال فانتزی انتخاب 14بازیکن و یک کاپیتان

انتخاب 14بازیکن و یک کاپیتان

ترکیب مورد نظر خود را انتخاب کنید،11بازیکن اصلی و 3 بازیکن ذخیره را انتخاب کنید.یکی از بازیکنان اصلیتان را نیز به عنوان کاپیتان انتخاب کنید.

فوتبال فانتزی محاسبه امتیاز بازیکنان بر اساس بازی واقعی

محاسبه امتیاز بازیکنان بر اساس بازی واقعی

هر بازیکن با توجه به عملکرد خود در بازی واقعی طبق فاکتورهای ما(صفحه محاسبه امتیاز هر بازیکن را ببینید) امتیازی را کسب میکند.امتیاز کاپیتان تیم شما 2 برابر محاسبه میشود.

فوتبال فانتزی برنده ها و تقسیم جوایز

برنده ها و تقسیم جوایز

بعد از پایان هر راند،تیم و یا تیمهای ثبت شده شما با تیمهای دیگر کاربران بر اساس امتیاز نهایی هر تیم رقابت میکند.به برنده ها جوایز نقدی میلیونی اهدا میشود.

آمار هفته


95

تیم ساخته شده

5,000,000 تومان

جایزه هفته

نفر(ات) اول 1,500,000 تومان

نفر(ات) دوم 1,000,000 تومان

نفر(ات) سوم 800,000 تومان

نفر(ات) پنجم 700,000 تومان

نفر(ات) پنجم 500,000 تومان

نفر(ات) ششم 100,000 تومان

نفر(ات) هفتم 100,000 تومان

نفر(ات) هشتم 100,000 تومان

نفر(ات) نهم 100,000 تومان

نفر(ات) دهم 100,000 تومان

اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن