لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

چهارشنبه, 27 دی 1396 Wednesday, 17 Jan 2018

محاسبه امتیاز بازیکن

محاسبه امتیاز بازیکن


امتیاز هر بازیکن:

نحوه محسابه امتیاز هر بازیکن را میتوانید در جدول زیر ملاحظه کنید.امتیاز نهایی تیم شما بر اساس مجموع 11 بازیکن اصلی  محاسبه خواهد شد.

 

 

عملکرد امتیاز
به ازای بازی تا 59 دقیقه (از 1 دقیقه تا 59 دقیقه)  1
به ازای بازی تا60 دقیقه یا بیشتر(بدون در نظر گرفتن وقتهای تلف شده)   2
به ازای هر گل که توسط دروازه بان و یا مدافع زده شود   6
به ازای هر گل که توسط هافبک زده شود  5
به ازای هر گل که توسط مهاجم  زده شود 4
به ازای هر پاس گل  3
به ازای هر کلین شیت توسط دروازه بان و مدافع  4
به ازای هر کلین شیت توسط هافبک 1
به ازای هر مهارت پنالتی توسط دروازاه بان  و( یا هر بازیکن  )  5
به ازای هر ازدست دادن پنالتی توسط هر بازیکن 2-
به ازای هر گل خورده توسط مدافعین و دروازه بان (از 2 گل به بالا.یعنی اگر یک گل خورده باشند امتیاز منفی ندارد)  1-
به ازای هر کارت زرد  (اگر دو کارت زرد ثبت شود منفی 3 امتیاز)  1- 
  به ازای هر کارت قرمز 3-
به ازای هر گل به خودی  2-