لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 4 خرداد 1397 Friday, 25 May 2018

فوتبال فانتزی محاسبه امتیاز بازیکن

محاسبه امتیاز بازیکن


امتیاز هر بازیکن:

نحوه محسابه امتیاز هر بازیکن را میتوانید در جدول زیر ملاحظه کنید.امتیاز نهایی تیم شما بر اساس مجموع 11 بازیکن اصلی  محاسبه خواهد شد.

.

 

عملکرد امتیاز
به ازای بازی تا 59 دقیقه (از 1 دقیقه تا 59 دقیقه)  1
به ازای بازی تا60 دقیقه یا بیشتر(بدون در نظر گرفتن وقتهای تلف شده)   2
به ازای هر گل که توسط دروازه بان و یا مدافع زده شود   6
به ازای هر گل که توسط هافبک زده شود  5
به ازای هر گل که توسط مهاجم  زده شود 4
به ازای هر پاس گل  3
به ازای هر کلین شیت توسط دروازه بان و مدافعی که بیشتر از 59 دقیقه بازی کند 4
به ازای هر کلین شیت توسط دروازه بان و مدافعی که کمتر از 59 دقیقه بازی کند 2
به ازای هر کلین شیت توسط هافبکی که بیشتر از 59 دقیقه بازی کند 1
به ازای هر مهارت پنالتی توسط دروازاه بان  و( یا هر بازیکن  ) 5
به ازای هر ازدست دادن پنالتی توسط هر بازیکن 2-
به ازای هر گل خورده توسط مدافعین و دروازه بان (از 2 گل به بالا.یعنی اگر یک گل خورده باشند امتیاز منفی ندارد) 1-
به ازای هر کارت زرد  (اگر دو کارت زرد ثبت شود منفی 3 امتیاز)  1-
  به ازای هر کارت قرمز 3-
به ازای هر گل به خودی 2-

درخصوص مهار پنالتی این نکته را باید اشاره کنیم که هر ضربه پنالتی که از دست برود چه این پنالتی به بیرون برود یا به تیر بخورد و یا دروازه بان مهار کنید برای آن دروازه بان مهار پنالتی ثبت میشود و امتیاز را کسب خواهد کرد

توجه داشته باشید که در 29 راند اول فصل 2017/2018 ثبت امتیاز کلین شیت به این صورت بود

به ازای هر کلین شیت توسط دروازه بان و مدافع  4 امتیاز و به ازای هر کلین شیت توسط هافبک 1 امتیاز 

از راند سی ام به بعد این قانون تغییر کرد و دقایق بازی هم در امتیاز کلین شیت تاثیر گذار بود  که تغییرات در جدول بالا مشخص است  :

 

.

اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن