لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

پنجشنبه, 29 شهریور 1397 Thursday, 20 Sep 2018

بشترین پاس گل


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد پاس گل
1 1850Benjamin Mendyمدافع4
2 390J. Holebasمدافع4
3 4489کریمیهافبک4
4 502A. Robertsonمدافع3
5 2186N. Pépéمهاجم3
6 5331Criscitoمدافع3
7 1422Iñaki Williamsمهاجم3
8 1274L. Suárezمهاجم3
9 1929 Knockaertهافبک3
10 150O. Giroudمهاجم3
11 1335A. Griezmannمهاجم3
12 1878M. Depayهافبک3
13 2004Á. Di Maríaهافبک3
14 118Roberto Firminoمهاجم2
15 321C. Wilsonمهاجم2
16 1806اسماعیلیهافبک2
17 1247G. Baleمهاجم2
18 2458F. Taitهافبک2
19 107Philippe Coutinhoهافبک2
20 3104Gomez Gonzalezمهاجم2
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن