لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

پنجشنبه, 29 شهریور 1397 Thursday, 20 Sep 2018

محبوب ترین بازیکن


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد انتخاب شده
1 1836علیپورمهاجم8696
2 4345 ایران­پوریانمدافع8366
3 1826  حسینیمدافع7409
4 1801غفوریهافبک7211
5 4376 حسینیهافبک6711
6 1806اسماعیلیهافبک5917
7 3946ترابیهافبک5481
8 1825  انصاریمدافع4892
9 1275L. Messiمهاجم4881
10 4382 تبریزیمهاجم4593
11 1828  نعمتیهافبک4402
12 4308 انصاریهافبک4279
13 1822خلیل‌­زادهمدافع4115
14 2004Á. Di Maríaهافبک3983
15 4466هرناندزمهاجم3879
16 4381 استنلی مهاجم3863
17 1256Jordi Albaمدافع3831
18 1817  بیرانونددروازه بان3641
19 4212 شیریمدافع3481
20 1832مسلمانهافبک3441
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن