لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 4 خرداد 1397 Friday, 25 May 2018

فوتبال فانتزی برندگان

برترین تیم های هفته


نفر اول
2,100,000 تومان

کاربر : aliesk

تیم : Depay

امتیاز : 84

2017-18 ، راند 47

در تاریخ: 1397/02/26 00:48:45

مشاهده ترکیب

نفر دوم
600,000 تومان

کاربر : sadeqmohebileo

تیم : Sadeq 09

امتیاز : 83

2017-18 ، راند 47

در تاریخ: 1397/02/26 18:25:07

مشاهده ترکیب

نفر سوم
300,000 تومان

کاربر : Minoodar

تیم : بامداد

امتیاز : 82

2017-18 ، راند 47

در تاریخ: 1397/02/29 14:41:06

مشاهده ترکیب

اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن