لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

پنجشنبه, 29 شهریور 1397 Thursday, 20 Sep 2018

فوتبال فانتزی برندگان

برترین تیم های هفته


نفر اول
1,500,000 تومان

کاربر : esi9767

تیم : اقاپارسا

امتیاز : 100

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/26 22:07:16

مشاهده ترکیب

نفر دوم
900,000 تومان

کاربر : Reza11_11

تیم : نساجی کوتنا رضا عزیزی 11

امتیاز : 98

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/26 12:22:40

مشاهده ترکیب

نفر دوم
900,000 تومان

کاربر : Ataazizi

تیم : یا حسین

امتیاز : 98

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/27 18:47:04

مشاهده ترکیب

نفر سوم
700,000 تومان

کاربر : Ataazizi

تیم : لبیک یا حسین

امتیاز : 97

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/27 19:10:39

مشاهده ترکیب

نفر چهارم
500,000 تومان

کاربر : Alireza74

تیم : دلبر۳

امتیاز : 95

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/27 16:49:56

مشاهده ترکیب

نفر پنجم
100,000 تومان

کاربر : amin2966

تیم : acsd

امتیاز : 94

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/27 00:40:30

مشاهده ترکیب

نفر پنجم
100,000 تومان

کاربر : KINGGOLDCHAINS96

تیم : glory

امتیاز : 94

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/27 03:50:45

مشاهده ترکیب

نفر پنجم
100,000 تومان

کاربر : mehraban

تیم : vvvv

امتیاز : 94

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/26 14:23:04

مشاهده ترکیب

نفر ششم
100,000 تومان

کاربر : kingerfan

تیم : قهرمان لیگ قهرمانان

امتیاز : 93

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/27 20:19:23

مشاهده ترکیب

نفر هفتم
100,000 تومان

کاربر : Alonso14

تیم : Xabialonso14

امتیاز : 92

2018-19 ، راند 1 لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ: 1397/06/27 12:40:32

مشاهده ترکیب

اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن