صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان

تاریخ تاسیس: 1351

شهر: آبادان

ورزشگاه: تختی آبادان

ظرفیت: 22,000 نفر

تختی آبادان

لیست بازیکنان

ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 7 گل
خالقی فر خالقی فر
هافبک
صنعت نفت آبادان 4 گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 گل
زبیدی زبیدی
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 گل
طیبی طیبی
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 گل
آقایی آقایی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
بیت‌ ­سعید بیت‌ ­سعید
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
حامدی فر حامدی فر
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
حنفی حنفی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
خالدی خالدی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
خدامرادی خدامرادی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
خرم آبادی خرم آبادی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
خلیلی خلیلی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
زهیوی زهیوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
زواری زواری
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
ناصری ناصری
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 2 پاس گل
بیت‌ ­سعید بیت‌ ­سعید
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
ناصری ناصری
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
آقایی آقایی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
حامدی فر حامدی فر
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
حنفی حنفی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
خالدی خالدی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
خالقی فر خالقی فر
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
خدامرادی خدامرادی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
خرم آبادی خرم آبادی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
خلیلی خلیلی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
زبیدی زبیدی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
زهیوی زهیوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
زواری زواری
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
طیبی طیبی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.