صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان

تاریخ تاسیس: 1351

شهر: آبادان

ورزشگاه: تختی آبادان

ظرفیت: 22,000 نفر

تختی آبادان

لیست بازیکنان

آقایی آقایی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
بیت‌­سعید بیت‌­سعید
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
حامدی فر حامدی فر
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
حنفی حنفی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
زبیدی زبیدی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
سلمانی سلمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
طیبی طیبی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
عبدالله زاده عبدالله زاده
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
قربانی قربانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
مومنی مومنی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
ناصری ناصری
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
پور محمد پور محمد
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 گل
آقایی آقایی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
بیت‌­سعید بیت‌­سعید
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
حامدی فر حامدی فر
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
حنفی حنفی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
زبیدی زبیدی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
سلمانی سلمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
طیبی طیبی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
عبدالله زاده عبدالله زاده
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
قربانی قربانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
مومنی مومنی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
ناصری ناصری
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
پور محمد پور محمد
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.