پدیده

پدیده

تاریخ تاسیس: 2013

شهر: مشهد

ورزشگاه: امام رضا

ظرفیت: 25,000 نفر

امام رضا

برنامه بازی های پدیده

جمعه، 16 فروردین 1398
1 - 1
جمعه، 23 فروردین 1398
3 - 0
جمعه، 30 فروردین 1398
1 - 0
شنبه، 7 اردیبهشت 1398
1 - 0
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398
0 - 1
شنبه، 21 اردیبهشت 1398
1 - 1
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398
1 - 2

لیست بازیکنان

شاکری شاکری
مهاجم
پدیده 10 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
پدیده 10 گل
مهربان مهربان
هافبک
پدیده 4 گل
برزای برزای
هافبک
پدیده 1 گل
ریگی ریگی
هافبک
پدیده 1 گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
پدیده 1 گل
مهدی خانی مهدی خانی
هافبک
پدیده 1 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
پدیده 0 گل
آقاجانپور آقاجانپور
هافبک
پدیده 0 گل
افراسیابی افراسیابی
هافبک
پدیده 0 گل
امیری امیری
هافبک
پدیده 0 گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
پدیده 0 گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
پدیده 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
پدیده 0 گل
صدری صدری
هافبک
پدیده 0 گل
فاضلی فاضلی
مهاجم
پدیده 0 گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
پدیده 0 گل
قنبری قنبری
مدافع
پدیده 0 گل
مرادمند مرادمند
مدافع
پدیده 0 گل
ناصحی ناصحی
مدافع
پدیده 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
پدیده 0 گل
هاشمی هاشمی
هافبک
پدیده 0 گل
چاواریا چاواریا
مهاجم
پدیده 0 گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
پدیده 3 پاس گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
پدیده 2 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
هافبک
پدیده 2 پاس گل
برزای برزای
هافبک
پدیده 2 پاس گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
پدیده 1 پاس گل
ریگی ریگی
هافبک
پدیده 1 پاس گل
شاکری شاکری
مهاجم
پدیده 1 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
پدیده 1 پاس گل
ناصحی ناصحی
مدافع
پدیده 1 پاس گل
افراسیابی افراسیابی
هافبک
پدیده 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
پدیده 0 پاس گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
پدیده 0 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
پدیده 0 پاس گل
صدری صدری
هافبک
پدیده 0 پاس گل
فاضلی فاضلی
مهاجم
پدیده 0 پاس گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
پدیده 0 پاس گل
قنبری قنبری
مدافع
پدیده 0 پاس گل
مرادمند مرادمند
مدافع
پدیده 0 پاس گل
مهدی خانی مهدی خانی
هافبک
پدیده 0 پاس گل
مهربان مهربان
هافبک
پدیده 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
پدیده 0 پاس گل
هاشمی هاشمی
هافبک
پدیده 0 پاس گل
چاواریا چاواریا
مهاجم
پدیده 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.