سایپا

سایپا

تاریخ تاسیس: 1989

شهر: تهران

ورزشگاه: شهید دستگردی تهران

ظرفیت: 8,250 نفر

شهید دستگردی تهران

برنامه بازی های سایپا

شنبه، 24 فروردین 1398
3 - 2
پنجشنبه، 29 فروردین 1398
2 - 5
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398
0 - 0
سه شنبه، 10 اردیبهشت 1398
0 - 2
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398
0 - 1
شنبه، 21 اردیبهشت 1398
1 - 2
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398
0 - 3

لیست بازیکنان

اسدی اسدی
هافبک
سایپا 4 گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 4 گل
دشتی دشتی
هافبک
سایپا 4 گل
علیاری علیاری
هافبک
سایپا 4 گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
سایپا 3 گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 3 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
سایپا 2 گل
بارانی بارانی
هافبک
سایپا 1 گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 1 گل
رضاوند رضاوند
هافبک
سایپا 1 گل
علیاری علیاری
مدافع
سایپا 1 گل
میری میری
هافبک
سایپا 1 گل
ناصری ناصری
مدافع
سایپا 1 گل
کفشگری کفشگری
هافبک
سایپا 1 گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 0 گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 گل
بیگی بیگی
هافبک
سایپا 0 گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 گل
جهانبخش جهانبخش
هافبک
سایپا 0 گل
حاج­­‌محمدی حاج­­‌محمدی
مدافع
سایپا 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
سایپا 0 گل
خالدی خالدی
مدافع
سایپا 0 گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
سایپا 0 گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
سایپا 0 گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 گل
فاضلی فاضلی
مهاجم
سایپا 0 گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
سایپا 0 گل
منادی منادی
دروازه بان
سایپا 0 گل
منوچهری منوچهری
مهاجم
سایپا 0 گل
مهری مهری
هافبک
سایپا 0 گل
ناهیجی پور ناهیجی پور
مدافع
سایپا 0 گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 0 گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 گل
گوهری گوهری
دروازه بان
سایپا 0 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
سایپا 4 پاس گل
رضاوند رضاوند
هافبک
سایپا 2 پاس گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
سایپا 2 پاس گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 1 پاس گل
اسدی اسدی
هافبک
سایپا 1 پاس گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 1 پاس گل
دشتی دشتی
هافبک
سایپا 1 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 1 پاس گل
ناصری ناصری
مدافع
سایپا 1 پاس گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 1 پاس گل
کفشگری کفشگری
هافبک
سایپا 1 پاس گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 پاس گل
بارانی بارانی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
بیگی بیگی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
جهانبخش جهانبخش
هافبک
سایپا 0 پاس گل
حاج­­‌محمدی حاج­­‌محمدی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
خالدی خالدی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
سایپا 0 پاس گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
سایپا 0 پاس گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
علیاری علیاری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
علیاری علیاری
مدافع
سایپا 0 پاس گل
فاضلی فاضلی
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
منادی منادی
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
منوچهری منوچهری
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
مهری مهری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
میری میری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
ناهیجی پور ناهیجی پور
مدافع
سایپا 0 پاس گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 پاس گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
گوهری گوهری
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.