لایپزیش

لایپزیش

تاریخ تاسیس: 2009

شهر: Leipzig

ورزشگاه: Red Bull Arena

ظرفیت: 44,345 نفر

Red Bull Arena

لیست بازیکنان

C. Nkunku C. Nkunku
هافبک
لایپزیش 6 گل
T. Werner T. Werner
مهاجم
لایپزیش 3 گل
W. Orban W. Orban
مدافع
لایپزیش 2 گل
A. Haidara A. Haidara
هافبک
لایپزیش 1 گل
D. Szoboszlai D. Szoboszlai
هافبک
لایپزیش 1 گل
A. Diallo A. Diallo
مدافع
لایپزیش 0 گل
A. Silva A. Silva
مهاجم
لایپزیش 0 گل
B. Henrichs B. Henrichs
مدافع
لایپزیش 0 گل
D. Olmo D. Olmo
هافبک
لایپزیش 0 گل
D. Raum D. Raum
مدافع
لایپزیش 0 گل
E. Forsberg E. Forsberg
هافبک
لایپزیش 0 گل
Hugo Novoa Hugo Novoa
مهاجم
لایپزیش 0 گل
J. Blaswich J. Blaswich
دروازه بان
لایپزیش 0 گل
J. Gvardiol J. Gvardiol
مدافع
لایپزیش 0 گل
J. Nickisch J. Nickisch
دروازه بان
لایپزیش 0 گل
J. Wosz J. Wosz
هافبک
لایپزیش 0 گل
K. Kampl K. Kampl
هافبک
لایپزیش 0 گل
K. Laimer K. Laimer
هافبک
لایپزیش 0 گل
L. Klostermann L. Klostermann
مدافع
لایپزیش 0 گل
M. Halstenberg M. Halstenberg
مدافع
لایپزیش 0 گل
M. Simakan M. Simakan
مدافع
لایپزیش 0 گل
P. Gulácsi P. Gulácsi
دروازه بان
لایپزیش 0 گل
P. Tschauner P. Tschauner
دروازه بان
لایپزیش 0 گل
S. Ba S. Ba
مهاجم
لایپزیش 0 گل
T. Schlieck T. Schlieck
دروازه بان
لایپزیش 0 گل
X. Schlager X. Schlager
هافبک
لایپزیش 0 گل
Y. Poulsen Y. Poulsen
مهاجم
لایپزیش 0 گل
D. Olmo D. Olmo
هافبک
لایپزیش 2 پاس گل
B. Henrichs B. Henrichs
مدافع
لایپزیش 1 پاس گل
D. Raum D. Raum
مدافع
لایپزیش 1 پاس گل
D. Szoboszlai D. Szoboszlai
هافبک
لایپزیش 1 پاس گل
E. Forsberg E. Forsberg
هافبک
لایپزیش 1 پاس گل
M. Simakan M. Simakan
مدافع
لایپزیش 1 پاس گل
T. Werner T. Werner
مهاجم
لایپزیش 1 پاس گل
A. Diallo A. Diallo
مدافع
لایپزیش 0 پاس گل
A. Haidara A. Haidara
هافبک
لایپزیش 0 پاس گل
A. Silva A. Silva
مهاجم
لایپزیش 0 پاس گل
C. Nkunku C. Nkunku
هافبک
لایپزیش 0 پاس گل
Hugo Novoa Hugo Novoa
مهاجم
لایپزیش 0 پاس گل
J. Blaswich J. Blaswich
دروازه بان
لایپزیش 0 پاس گل
J. Gvardiol J. Gvardiol
مدافع
لایپزیش 0 پاس گل
J. Nickisch J. Nickisch
دروازه بان
لایپزیش 0 پاس گل
J. Wosz J. Wosz
هافبک
لایپزیش 0 پاس گل
K. Kampl K. Kampl
هافبک
لایپزیش 0 پاس گل
K. Laimer K. Laimer
هافبک
لایپزیش 0 پاس گل
L. Klostermann L. Klostermann
مدافع
لایپزیش 0 پاس گل
M. Halstenberg M. Halstenberg
مدافع
لایپزیش 0 پاس گل
P. Gulácsi P. Gulácsi
دروازه بان
لایپزیش 0 پاس گل
P. Tschauner P. Tschauner
دروازه بان
لایپزیش 0 پاس گل
S. Ba S. Ba
مهاجم
لایپزیش 0 پاس گل
T. Schlieck T. Schlieck
دروازه بان
لایپزیش 0 پاس گل
W. Orban W. Orban
مدافع
لایپزیش 0 پاس گل
X. Schlager X. Schlager
هافبک
لایپزیش 0 پاس گل
Y. Poulsen Y. Poulsen
مهاجم
لایپزیش 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.