کلمبیا

کلمبیا

تاریخ تاسیس: 1924

شهر: Barranquilla

ورزشگاه: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

ظرفیت: 49,612 نفر

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

برنامه بازی های کلمبیا

یکشنبه، 3 تیر 1397
0 - 3
پنجشنبه، 7 تیر 1397
0 - 1
سه شنبه، 12 تیر 1397
1 - 1
یکشنبه، 26 خرداد 1398
0 - 2
پنجشنبه، 30 خرداد 1398
1 - 0
یکشنبه، 2 تیر 1398
1 - 0
شنبه، 8 تیر 1398
4 - 5
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.