کاردیف

کاردیف

تاریخ تاسیس: 1889

شهر: Cardiff

ورزشگاه: Cardiff City Stadium

ظرفیت: 33,280 نفر

Cardiff City Stadium

برنامه بازی های کاردیف

چهارشنبه، 14 فروردین 1398
2 - 0
شنبه، 24 فروردین 1398
2 - 0
سه شنبه، 27 فروردین 1398
0 - 2
یکشنبه، 1 اردیبهشت 1398
0 - 2
شنبه، 7 اردیبهشت 1398
1 - 0
شنبه، 14 اردیبهشت 1398
2 - 3
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398
0 - 2
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.