کاردیف

کاردیف

تاریخ تاسیس: 1889

شهر: Cardiff

ورزشگاه: Cardiff City Stadium

ظرفیت: 33,280 نفر

Cardiff City Stadium
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.