فولام

فولام

تاریخ تاسیس: 1879

شهر: London

ورزشگاه: Craven Cottage

ظرفیت: 25,700 نفر

Craven Cottage

برنامه بازی های فولام

سه شنبه، 5 اردیبهشت 1402
1 - 0
یکشنبه، 10 اردیبهشت 1402
1 - 2
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402
1 - 0
دوشنبه، 18 اردیبهشت 1402
5 - 3
شنبه، 23 اردیبهشت 1402
0 - 2
شنبه، 30 اردیبهشت 1402
2 - 2
یکشنبه، 7 خرداد 1402
2 - 1

لیست بازیکنان

A. Mitrovic A. Mitrovic
مهاجم
فولام 14 گل
C. Vinícius C. Vinícius
مهاجم
فولام 5 گل
Willian Willian
هافبک
فولام 5 گل
A. Pereira A. Pereira
هافبک
فولام 4 گل
B. De Cordova-Reid B. De Cordova-Reid
هافبک
فولام 4 گل
M. Solomon M. Solomon
هافبک
فولام 4 گل
H. Reed H. Reed
هافبک
فولام 3 گل
J. Palhinha J. Palhinha
هافبک
فولام 3 گل
D. James D. James
هافبک
فولام 2 گل
H. Wilson H. Wilson
هافبک
فولام 2 گل
T. Cairney T. Cairney
هافبک
فولام 2 گل
I. Diop I. Diop
مدافع
فولام 1 گل
K. Tete K. Tete
مدافع
فولام 1 گل
T. Adarabioyo T. Adarabioyo
مدافع
فولام 1 گل
T. Ream T. Ream
مدافع
فولام 1 گل
A. Pajaziti A. Pajaziti
هافبک
فولام 0 گل
A. Robinson A. Robinson
مدافع
فولام 0 گل
B. Leno B. Leno
دروازه بان
فولام 0 گل
C. Soares C. Soares
مدافع
فولام 0 گل
I. Cavaleiro I. Cavaleiro
هافبک
فولام 0 گل
L. Harris L. Harris
هافبک
فولام 0 گل
L. Kurzawa L. Kurzawa
مدافع
فولام 0 گل
M. Fossey M. Fossey
مدافع
فولام 0 گل
M. Godo M. Godo
مهاجم
فولام 0 گل
M. Rodák M. Rodák
دروازه بان
فولام 0 گل
N. Kebano N. Kebano
هافبک
فولام 0 گل
O. O'Neill O. O'Neill
هافبک
فولام 0 گل
S. Duffy S. Duffy
مدافع
فولام 0 گل
S. Jasper S. Jasper
مهاجم
فولام 0 گل
S. Lukić S. Lukić
هافبک
فولام 0 گل
S. Parkes S. Parkes
مدافع
فولام 0 گل
T. Ablade T. Ablade
مهاجم
فولام 0 گل
A. Pereira A. Pereira
هافبک
فولام 6 پاس گل
K. Tete K. Tete
مدافع
فولام 5 پاس گل
Willian Willian
هافبک
فولام 5 پاس گل
H. Reed H. Reed
هافبک
فولام 4 پاس گل
H. Wilson H. Wilson
هافبک
فولام 3 پاس گل
N. Kebano N. Kebano
هافبک
فولام 3 پاس گل
C. Vinícius C. Vinícius
مهاجم
فولام 2 پاس گل
A. Mitrovic A. Mitrovic
مهاجم
فولام 1 پاس گل
A. Robinson A. Robinson
مدافع
فولام 1 پاس گل
B. De Cordova-Reid B. De Cordova-Reid
هافبک
فولام 1 پاس گل
D. James D. James
هافبک
فولام 1 پاس گل
A. Pajaziti A. Pajaziti
هافبک
فولام 0 پاس گل
B. Leno B. Leno
دروازه بان
فولام 0 پاس گل
C. Soares C. Soares
مدافع
فولام 0 پاس گل
I. Cavaleiro I. Cavaleiro
هافبک
فولام 0 پاس گل
I. Diop I. Diop
مدافع
فولام 0 پاس گل
J. Palhinha J. Palhinha
هافبک
فولام 0 پاس گل
L. Harris L. Harris
هافبک
فولام 0 پاس گل
L. Kurzawa L. Kurzawa
مدافع
فولام 0 پاس گل
M. Fossey M. Fossey
مدافع
فولام 0 پاس گل
M. Godo M. Godo
مهاجم
فولام 0 پاس گل
M. Rodák M. Rodák
دروازه بان
فولام 0 پاس گل
M. Solomon M. Solomon
هافبک
فولام 0 پاس گل
O. O'Neill O. O'Neill
هافبک
فولام 0 پاس گل
S. Duffy S. Duffy
مدافع
فولام 0 پاس گل
S. Jasper S. Jasper
مهاجم
فولام 0 پاس گل
S. Lukić S. Lukić
هافبک
فولام 0 پاس گل
S. Parkes S. Parkes
مدافع
فولام 0 پاس گل
T. Ablade T. Ablade
مهاجم
فولام 0 پاس گل
T. Adarabioyo T. Adarabioyo
مدافع
فولام 0 پاس گل
T. Cairney T. Cairney
هافبک
فولام 0 پاس گل
T. Ream T. Ream
مدافع
فولام 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.