رئال وایادولید

رئال وایادولید

تاریخ تاسیس: 1928

شهر: Valladolid

ورزشگاه: Estadio Municipal José Zorrilla

ظرفیت: 26,512 نفر

Estadio Municipal José Zorrilla

برنامه بازی های رئال وایادولید

شنبه، 4 اردیبهشت 1400
1 - 1
چهارشنبه، 8 اردیبهشت 1400
2 - 2
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
1 - 1
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
3 - 0
پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1400
0 - 2
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
4 - 1

لیست بازیکنان

F. Orellana F. Orellana
هافبک
رئال وایادولید 6 گل
S. Weissman S. Weissman
مهاجم
رئال وایادولید 6 گل
Óscar Plano Óscar Plano
هافبک
رئال وایادولید 5 گل
Maranhão Maranhão
مهاجم
رئال وایادولید 4 گل
Míchel Míchel
هافبک
رئال وایادولید 2 گل
Toni Suárez Toni Suárez
هافبک
رئال وایادولید 2 گل
Bruno Bruno
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
J. Fernández J. Fernández
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
João Filipe João Filipe
مهاجم
رئال وایادولید 1 گل
Kodro Kodro
مهاجم
رئال وایادولید 1 گل
L. Olaza L. Olaza
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
R. Alcaraz R. Alcaraz
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Raúl García Raúl García
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
Roque Mesa Roque Mesa
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
S. Guardiola S. Guardiola
مهاجم
رئال وایادولید 1 گل
Waldo Rubio Waldo Rubio
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Chris Ramos Chris Ramos
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
El Yamiq El Yamiq
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Fede Fede
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Hervias Hervias
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Ignasi Vilarrasa Ignasi Vilarrasa
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
J. Masip J. Masip
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
Kike Pérez Kike Pérez
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Kiko Olivas Kiko Olivas
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Kuki Kuki
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Luis Pérez Luis Pérez
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
M. El Hacen M. El Hacen
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Nacho Martínez Nacho Martínez
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Oriol Rey Oriol Rey
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Roberto Jiménez Roberto Jiménez
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
S. Janko S. Janko
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Samu Pérez Samu Pérez
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Sanchez Sanchez
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Sergio Benito Sergio Benito
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
de la Fuente de la Fuente
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Hervias Hervias
هافبک
رئال وایادولید 5 پاس گل
Óscar Plano Óscar Plano
هافبک
رئال وایادولید 4 پاس گل
F. Orellana F. Orellana
هافبک
رئال وایادولید 2 پاس گل
L. Olaza L. Olaza
مدافع
رئال وایادولید 2 پاس گل
S. Guardiola S. Guardiola
مهاجم
رئال وایادولید 2 پاس گل
El Yamiq El Yamiq
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
Kuki Kuki
مهاجم
رئال وایادولید 1 پاس گل
Maranhão Maranhão
مهاجم
رئال وایادولید 1 پاس گل
Nacho Martínez Nacho Martínez
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
S. Janko S. Janko
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
S. Weissman S. Weissman
مهاجم
رئال وایادولید 1 پاس گل
Bruno Bruno
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Chris Ramos Chris Ramos
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Fede Fede
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Ignasi Vilarrasa Ignasi Vilarrasa
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
J. Fernández J. Fernández
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
J. Masip J. Masip
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
João Filipe João Filipe
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Kike Pérez Kike Pérez
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Kiko Olivas Kiko Olivas
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Kodro Kodro
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Luis Pérez Luis Pérez
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
M. El Hacen M. El Hacen
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Míchel Míchel
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Oriol Rey Oriol Rey
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
R. Alcaraz R. Alcaraz
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Raúl García Raúl García
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Roberto Jiménez Roberto Jiménez
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
Roque Mesa Roque Mesa
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Samu Pérez Samu Pérez
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Sanchez Sanchez
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Sergio Benito Sergio Benito
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Toni Suárez Toni Suárez
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Waldo Rubio Waldo Rubio
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
de la Fuente de la Fuente
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.