رئال وایادولید

رئال وایادولید

تاریخ تاسیس: 1928

شهر: Valladolid

ورزشگاه: Estadio Municipal José Zorrilla

ظرفیت: 26,512 نفر

Estadio Municipal José Zorrilla

لیست بازیکنان

Guardiola Navarro Guardiola Navarro
مهاجم
رئال وایادولید 6 گل
Unal Unal
مهاجم
رئال وایادولید 4 گل
Óscar Plano Óscar Plano
هافبک
رئال وایادولید 3 گل
Sandro Ramírez Sandro Ramírez
مهاجم
رئال وایادولید 2 گل
Fernández Moreno Fernández Moreno
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
Hervias Hervias
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Kiko Olivas Kiko Olivas
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
Míchel Míchel
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Rubén Alcaraz Rubén Alcaraz
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
S. Karim S. Karim
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
Antoñito Antoñito
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Chris Ramos Chris Ramos
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Fede Fede
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
H. Ben Arfa H. Ben Arfa
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Javi Moyano Javi Moyano
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Jordi Masip Jordi Masip
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
Luna Luna
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Matheus Fernandes Matheus Fernandes
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Nacho Martínez Nacho Martínez
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Porro Porro
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Raúl García Raúl García
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Toni Suárez Toni Suárez
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Waldo Rubio Waldo Rubio
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
de la Fuente de la Fuente
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Guardiola Navarro Guardiola Navarro
مهاجم
رئال وایادولید 2 پاس گل
Nacho Martínez Nacho Martínez
مدافع
رئال وایادولید 2 پاس گل
Unal Unal
مهاجم
رئال وایادولید 2 پاس گل
Óscar Plano Óscar Plano
هافبک
رئال وایادولید 2 پاس گل
Míchel Míchel
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
Raúl García Raúl García
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
Rubén Alcaraz Rubén Alcaraz
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
S. Karim S. Karim
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
Sandro Ramírez Sandro Ramírez
مهاجم
رئال وایادولید 1 پاس گل
Toni Suárez Toni Suárez
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
Antoñito Antoñito
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Chris Ramos Chris Ramos
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Fede Fede
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Fernández Moreno Fernández Moreno
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
H. Ben Arfa H. Ben Arfa
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Hervias Hervias
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Javi Moyano Javi Moyano
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Jordi Masip Jordi Masip
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
Kiko Olivas Kiko Olivas
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Luna Luna
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Matheus Fernandes Matheus Fernandes
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Porro Porro
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Waldo Rubio Waldo Rubio
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
de la Fuente de la Fuente
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.