رئال وایادولید

رئال وایادولید

تاریخ تاسیس: 1928

شهر: Valladolid

ورزشگاه: Estadio Municipal José Zorrilla

ظرفیت: 26,512 نفر

Estadio Municipal José Zorrilla

لیست بازیکنان

Maranhão Maranhão
مهاجم
رئال وایادولید 3 گل
S. Weissman S. Weissman
مهاجم
رئال وایادولید 3 گل
F. Orellana F. Orellana
هافبک
رئال وایادولید 2 گل
Bruno Bruno
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
João Filipe João Filipe
مهاجم
رئال وایادولید 1 گل
Míchel Míchel
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Raúl García Raúl García
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
S. Guardiola S. Guardiola
مهاجم
رئال وایادولید 1 گل
Toni Suárez Toni Suárez
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Waldo Rubio Waldo Rubio
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Óscar Plano Óscar Plano
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Chris Ramos Chris Ramos
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
El Yamiq El Yamiq
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Fede Fede
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Hervias Hervias
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
J. Fernández J. Fernández
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
J. Masip J. Masip
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
Kike Pérez Kike Pérez
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Kiko Olivas Kiko Olivas
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Luis Pérez Luis Pérez
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
M. El Hacen M. El Hacen
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Nacho Martínez Nacho Martínez
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
R. Alcaraz R. Alcaraz
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Roberto Jiménez Roberto Jiménez
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
Roque Mesa Roque Mesa
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
S. Janko S. Janko
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Samu Pérez Samu Pérez
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Sanchez Sanchez
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
de la Fuente de la Fuente
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Óscar Plano Óscar Plano
هافبک
رئال وایادولید 4 پاس گل
S. Guardiola S. Guardiola
مهاجم
رئال وایادولید 2 پاس گل
El Yamiq El Yamiq
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
Hervias Hervias
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
Nacho Martínez Nacho Martínez
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
Bruno Bruno
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Chris Ramos Chris Ramos
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
F. Orellana F. Orellana
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Fede Fede
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
J. Fernández J. Fernández
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
J. Masip J. Masip
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
João Filipe João Filipe
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Kike Pérez Kike Pérez
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Kiko Olivas Kiko Olivas
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Luis Pérez Luis Pérez
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
M. El Hacen M. El Hacen
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Maranhão Maranhão
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Míchel Míchel
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
R. Alcaraz R. Alcaraz
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Raúl García Raúl García
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Roberto Jiménez Roberto Jiménez
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
Roque Mesa Roque Mesa
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
S. Janko S. Janko
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
S. Weissman S. Weissman
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Samu Pérez Samu Pérez
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Sanchez Sanchez
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Toni Suárez Toni Suárez
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Waldo Rubio Waldo Rubio
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
de la Fuente de la Fuente
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.