جمهوری چک

جمهوری چک

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Praha

ورزشگاه: Generali Arena

ظرفیت: 20,854 نفر

Generali Arena

برنامه بازی های جمهوری چک

جمعه، 17 خرداد 1398
2 - 1
دوشنبه، 20 خرداد 1398
3 - 0
شنبه، 16 شهریور 1398
2 - 1
سه شنبه، 19 شهریور 1398
0 - 3
جمعه، 19 مهر 1398
2 - 1
پنجشنبه، 23 آبان 1398
2 - 1
یکشنبه، 26 آبان 1398
1 - 0
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.