خنت

خنت

تاریخ تاسیس: 1900

شهر: Gent

ورزشگاه: GHELAMCO-arena

ظرفیت: 20,000 نفر

GHELAMCO-arena

برنامه بازی های خنت

پنجشنبه، 11 مهر 1398
1 - 1
پنجشنبه، 2 آبان 1398
2 - 2
پنجشنبه، 16 آبان 1398
1 - 3
پنجشنبه، 7 آذر 1398
0 - 0
پنجشنبه، 21 آذر 1398
2 - 1
پنجشنبه، 1 اسفند 1398
1 - 0
پنجشنبه، 8 اسفند 1398
1 - 1
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.