استاندارد لیژ

استاندارد لیژ

تاریخ تاسیس: 1898

شهر: Liège (Luik)

ورزشگاه: Stade Maurice Dufrasne

ظرفیت: 27,670 نفر

Stade Maurice Dufrasne