کریستال پالاس

کریستال پالاس

تاریخ تاسیس: 1905

شهر: London

ورزشگاه: Selhurst Park

ظرفیت: 26,309 نفر

Selhurst Park

لیست بازیکنان

A. Townsend A. Townsend
هافبک
کریستال پالاس گل
C. Benteke C. Benteke
مهاجم
کریستال پالاس گل
C. Kouyaté C. Kouyaté
هافبک
کریستال پالاس گل
C. Wickham C. Wickham
مهاجم
کریستال پالاس گل
F. Campbell F. Campbell
مهاجم
کریستال پالاس گل
J. Ayew J. Ayew
مهاجم
کریستال پالاس گل
J. McArthur J. McArthur
هافبک
کریستال پالاس گل
J. Schlupp J. Schlupp
هافبک
کریستال پالاس گل
J. Speroni J. Speroni
دروازه بان
کریستال پالاس گل
J. Tomkins J. Tomkins
مدافع
کریستال پالاس گل
J. Ward J. Ward
مدافع
کریستال پالاس گل
Jairo Riedewald Jairo Riedewald
مدافع
کریستال پالاس گل
L. Milivojević L. Milivojević
هافبک
کریستال پالاس گل
Ladapo Ladapo
مهاجم
کریستال پالاس گل
Lumeka Lumeka
هافبک
کریستال پالاس گل
M. Kelly M. Kelly
مدافع
کریستال پالاس گل
M. Meyer M. Meyer
هافبک
کریستال پالاس گل
M. Sakho M. Sakho
مدافع
کریستال پالاس گل
P. Souaré P. Souaré
مدافع
کریستال پالاس گل
P. van Aanholt P. van Aanholt
مدافع
کریستال پالاس گل
S. Dann S. Dann
مدافع
کریستال پالاس گل
Vicente Guaita Vicente Guaita
دروازه بان
کریستال پالاس گل
W. Hennessey W. Hennessey
دروازه بان
کریستال پالاس گل
W. Zaha W. Zaha
هافبک
کریستال پالاس گل
A. Townsend A. Townsend
هافبک
کریستال پالاس پاس گل
C. Benteke C. Benteke
مهاجم
کریستال پالاس پاس گل
C. Kouyaté C. Kouyaté
هافبک
کریستال پالاس پاس گل
C. Wickham C. Wickham
مهاجم
کریستال پالاس پاس گل
F. Campbell F. Campbell
مهاجم
کریستال پالاس پاس گل
J. Ayew J. Ayew
مهاجم
کریستال پالاس پاس گل
J. McArthur J. McArthur
هافبک
کریستال پالاس پاس گل
J. Schlupp J. Schlupp
هافبک
کریستال پالاس پاس گل
J. Speroni J. Speroni
دروازه بان
کریستال پالاس پاس گل
J. Tomkins J. Tomkins
مدافع
کریستال پالاس پاس گل
J. Ward J. Ward
مدافع
کریستال پالاس پاس گل
Jairo Riedewald Jairo Riedewald
مدافع
کریستال پالاس پاس گل
L. Milivojević L. Milivojević
هافبک
کریستال پالاس پاس گل
Ladapo Ladapo
مهاجم
کریستال پالاس پاس گل
Lumeka Lumeka
هافبک
کریستال پالاس پاس گل
M. Kelly M. Kelly
مدافع
کریستال پالاس پاس گل
M. Meyer M. Meyer
هافبک
کریستال پالاس پاس گل
M. Sakho M. Sakho
مدافع
کریستال پالاس پاس گل
P. Souaré P. Souaré
مدافع
کریستال پالاس پاس گل
P. van Aanholt P. van Aanholt
مدافع
کریستال پالاس پاس گل
S. Dann S. Dann
مدافع
کریستال پالاس پاس گل
Vicente Guaita Vicente Guaita
دروازه بان
کریستال پالاس پاس گل
W. Hennessey W. Hennessey
دروازه بان
کریستال پالاس پاس گل
W. Zaha W. Zaha
هافبک
کریستال پالاس پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.