لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

شنبه, 31 فروردین 1398 Saturday, 20 Apr 2019

جوایز برندگان راند 3 جام ملتهای آسیا  واریز شد
زمان: 1397/10/28 13:38

جوایز برندگان راند 3 جام ملتهای آسیا واریز شد

برندگان راند 3 جام ملتهای آسیا مشخص شدند

برندگان راند 3 جام ملتهای آسیا فوتبال فانتزی 14بازیکن مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.


جوایز راند 3 جام ملتهای آسیا فوتبال فانتزی 14بازیکن واریز شد.

علی ابراهیمی

1.500.000 تومان

...

علی عزیز سماکوش

900.000 تومان

...

اکبر ذوالفقاری

900.000 تومان

...

محمد رحمتی

700.000 تومان

...

محسن زین الدینی

300.000 تومان

...

رضا رستمی

300.000 تومان

...

محمد رحمتی

100.000 تومان

...

علیرضا ذوالفقاری

100.000 تومان

...

سعید اسیری

66.000 تومان

...

رضا رستمی

66.000 تومان

...

پیمان بازار  پور نیک

66.000 تومان


ضمنا هزینه 55 تیم  راند نیز برگشت داده شد.

امتیاز و ترکیب همه تیمهای این راند را از صفحه تیمها و رسید واریز ها را در صفحه اینستاگرام 14بازیکن میتوانید ببینید

 

اخبار مرتبط


جوایز برندگان راند 17خلیج فارس واریز شد

برندگان راند 17خلیج فارس مشخص شدند

برندگان راند 1 خلیج فارس فوتبال فانتزی 14بازیکن مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.

زمان: 19 بهمن 97 17:20

جوایز برندگان راند 28 اروپا واریز شد

برندگان راند 28 اروپا مشخص شدند

برندگان راند 28 اروپا فوتبال فانتزی 14بازیکن مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.

زمان: 18 بهمن 97 16:12

جوایز برندگان راند فینال جام ملتهای آسیا واریز شد.

برندگان راند فینال جام ملتهای آسیا مشخص شدند.

برندگان راند فینال فوتبال فانتزی 14بازیکن مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.

زمان: 13 بهمن 97 16:03

جوایز برندگان راند نیمه نهایی جام ملتهای آسیا واریز شد.

برندگان راند نیمه نهایی جام ملتهای آسیا مشخص شدند.

برندگان راند نیمه نهایی فوتبال فانتزی 14بازیکن مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.

زمان: 6 بهمن 97 18:19

راند نیمه نهایی جام ملتهای آسیا

تیم خود را بساز

راند نیمه نهایی جام ملتهای آسیا فعال شد.جزییات بیشتر این راند را در ادامه مطلب بخوانید.

زمان: 6 بهمن 97 02:23
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن