لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 23 آذر 1397 Friday, 14 Dec 2018

فوتبال فانتزی ثبت شکایات

ثبت شکایات


برای ثبت شکایات خود می توانید به روش های زیر عمل کنید:

ارسال ایمیل به آدرس 14bazikon@gmail.com

تماس با شماره 09129360917 یا 07154325066

ارسال تیکت 14bazikon.com/tickets

اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن