لطفا صبور باشید

کاربر گرامی مرورگر فعلی شما قدیمی است و برای ساخت تیم مناسب نمی باشد، برای استفاده بهتر و سریعتر از امکانات ۱۴بازیکن، مرورگر خود را به روز رسانی کنید.
استفاده از مرورگر گوگل کروم پیشنهاد می شود.
انتخاب بازیکن
4 میلیون 15 میلیون
شنبه 1 تیر ماه 1398
یکشنبه 2 تیر ماه 1398
سه شنبه 4 تیر ماه 1398