فوتبال فانتزی Enner Remberto  E. Valencia

Enner Remberto Valencia Lastra

ملیت: اکوادوری
پست بازی: مهاجم
پا: -
تاریخ تولد:
سن: -
قد: -
باشگاه فعلی: -
تیم ملی: اکوادر اکوادر

هنوز برنامه مسابقات اعلام نشده است.

ترکیب اکوادر

دروازه بانان سن ملیت
1. A. Domínguez A. Domínguez -
2. M. Banguera M. Banguera -
3. P. Ortíz P. Ortíz -
مدافعین سن ملیت
4. A. Mina A. Mina -
5. A. Valencia A. Valencia -
6. C. Ramírez C. Ramírez -
7. G. Achilier G. Achilier -
8. P. Velasco P. Velasco -
9. R. Arboleda R. Arboleda -
10. X. Arreaga X. Arreaga -
هافبک ها سن ملیت
11. A. Ibarra A. Ibarra -
12. A. Preciado A. Preciado -
13. B. Caicedo B. Caicedo -
14. C. Gruezo C. Gruezo -
15. J. Intriago J. Intriago -
16. J. Méndez J. Méndez -
17. J. Orejuela J. Orejuela -
18. J. Quinteros J. Quinteros -
19. L. Chicaiza L. Chicaiza -
مهاجمین سن ملیت
20. Á. Mena Á. Mena -
21. C. Garcés C. Garcés -
22. E. Valencia E. Valencia -
23. R. Ibarra R. Ibarra -
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.