محبوب ترین بازیکنان

انتخاب فصل:
انتخاب دسته:
انتخاب راند:
ردیف نام بازیکن باشگاه پست دفعات انتخاب شده درصدانتخاب شده
ردیف: 1 نام بازیکن: غفوری غفوری باشگاه: استقلال تهران پست: مدافع دفعات: 853 درصد: % 62.72
ردیف: 2 نام بازیکن: پریرا پریرا باشگاه: فولاد خوزستان پست: مهاجم دفعات: 817 درصد: % 60.07
ردیف: 3 نام بازیکن: حاج صفی حاج صفی باشگاه: تراکتور آذربایجان پست: مدافع دفعات: 801 درصد: % 58.90
ردیف: 4 نام بازیکن: ترابی ترابی باشگاه: پرسپولیس پست: هافبک دفعات: 787 درصد: % 57.87
ردیف: 5 نام بازیکن: خلیل‌­زاده خلیل‌­زاده باشگاه: پرسپولیس پست: مدافع دفعات: 781 درصد: % 57.43
ردیف: 6 نام بازیکن: علیپور علیپور باشگاه: پرسپولیس پست: مهاجم دفعات: 762 درصد: % 56.03
ردیف: 7 نام بازیکن: دژاگه دژاگه باشگاه: تراکتور آذربایجان پست: هافبک دفعات: 689 درصد: % 50.66
ردیف: 8 نام بازیکن: اسماعیلی اسماعیلی باشگاه: استقلال تهران پست: هافبک دفعات: 466 درصد: % 34.26
ردیف: 9 نام بازیکن:  امیری  امیری باشگاه: پرسپولیس پست: هافبک دفعات: 452 درصد: % 33.24
ردیف: 10 نام بازیکن: تبریزی تبریزی باشگاه: استقلال تهران پست: مهاجم دفعات: 434 درصد: % 31.91
ردیف: 11 نام بازیکن: بیت‌­سعید بیت‌­سعید باشگاه: فولاد خوزستان پست: هافبک دفعات: 416 درصد: % 30.59
ردیف: 12 نام بازیکن: آقایی آقایی باشگاه: سپاهان پست: مدافع دفعات: 407 درصد: % 29.93
ردیف: 13 نام بازیکن: پورقاز پورقاز باشگاه: سپاهان پست: مدافع دفعات: 401 درصد: % 29.49
ردیف: 14 نام بازیکن: حسینی حسینی باشگاه: استقلال تهران پست: دروازه بان دفعات: 346 درصد: % 25.44
ردیف: 15 نام بازیکن:  حسینی  حسینی باشگاه: پرسپولیس پست: مدافع دفعات: 346 درصد: % 25.44
ردیف: 16 نام بازیکن: نیازمند نیازمند باشگاه: سپاهان پست: دروازه بان دفعات: 332 درصد: % 24.41
ردیف: 17 نام بازیکن: شهباززاده شهباززاده باشگاه: سپاهان پست: مهاجم دفعات: 319 درصد: % 23.46
ردیف: 18 نام بازیکن:  شجاعیان  شجاعیان باشگاه: استقلال تهران پست: هافبک دفعات: 307 درصد: % 22.57
ردیف: 19 نام بازیکن: مظاهری مظاهری باشگاه: تراکتور آذربایجان پست: دروازه بان دفعات: 299 درصد: % 21.99
ردیف: 20 نام بازیکن: کولیبالی کولیبالی باشگاه: فولاد خوزستان پست: مدافع دفعات: 287 درصد: % 21.10