محبوب ترین بازیکنان

انتخاب فصل:
انتخاب دسته:
انتخاب راند:
ردیف نام بازیکن باشگاه پست دفعات انتخاب شده درصدانتخاب شده
ردیف: 1 نام بازیکن: Dani Alves Dani Alves باشگاه: برزیل پست: مدافع دفعات: 1083 درصد: % 94.01
ردیف: 2 نام بازیکن: É. FLORES É. FLORES باشگاه: پرو پست: هافبک دفعات: 1041 درصد: % 90.36
ردیف: 3 نام بازیکن: Coutinho Coutinho باشگاه: برزیل پست: هافبک دفعات: 1038 درصد: % 90.10
ردیف: 4 نام بازیکن: Alisson Alisson باشگاه: برزیل پست: دروازه بان دفعات: 1038 درصد: % 90.10
ردیف: 5 نام بازیکن: Roberto Firmino Roberto Firmino باشگاه: برزیل پست: مهاجم دفعات: 1022 درصد: % 88.72
ردیف: 6 نام بازیکن: Marquinhos Marquinhos باشگاه: برزیل پست: مدافع دفعات: 995 درصد: % 86.37
ردیف: 7 نام بازیکن: Thiago Silva Thiago Silva باشگاه: برزیل پست: مدافع دفعات: 971 درصد: % 84.29
ردیف: 8 نام بازیکن: Y. YOTÚN Y. YOTÚN باشگاه: پرو پست: هافبک دفعات: 858 درصد: % 74.48
ردیف: 9 نام بازیکن: Gabriel Jesus Gabriel Jesus باشگاه: برزیل پست: مهاجم دفعات: 855 درصد: % 74.22
ردیف: 10 نام بازیکن: C. CUEVA C. CUEVA باشگاه: پرو پست: هافبک دفعات: 818 درصد: % 71.01
ردیف: 11 نام بازیکن: Alex Sandro Alex Sandro باشگاه: برزیل پست: مدافع دفعات: 762 درصد: % 66.15
ردیف: 12 نام بازیکن: Carrillo Carrillo باشگاه: پرو پست: هافبک دفعات: 672 درصد: % 58.33
ردیف: 13 نام بازیکن: P. Guerrero P. Guerrero باشگاه: پرو پست: مهاجم دفعات: 651 درصد: % 56.51
ردیف: 14 نام بازیکن: Everton Everton باشگاه: برزیل پست: هافبک دفعات: 618 درصد: % 53.65
ردیف: 15 نام بازیکن: R. TAPIA R. TAPIA باشگاه: پرو پست: هافبک دفعات: 609 درصد: % 52.86
ردیف: 16 نام بازیکن: P. HURTADO P. HURTADO باشگاه: پرو پست: هافبک دفعات: 522 درصد: % 45.31
ردیف: 17 نام بازیکن: J. Pretell J. Pretell باشگاه: پرو پست: هافبک دفعات: 445 درصد: % 38.63
ردیف: 18 نام بازیکن: L. ABRAM L. ABRAM باشگاه: پرو پست: مدافع دفعات: 421 درصد: % 36.55
ردیف: 19 نام بازیکن: M. TRAUCO M. TRAUCO باشگاه: پرو پست: مدافع دفعات: 260 درصد: % 22.57
ردیف: 20 نام بازیکن: L. ADVÍNCULA L. ADVÍNCULA باشگاه: پرو پست: مدافع دفعات: 255 درصد: % 22.14