محبوب ترین بازیکنان

انتخاب فصل:
انتخاب دسته:
انتخاب راند:
ردیف نام بازیکن باشگاه پست دفعات انتخاب شده درصدانتخاب شده
ردیف: 1 نام بازیکن: Leonardo Leonardo باشگاه: الوحده امارات پست: هافبک دفعات: 296 درصد: % 74.19
ردیف: 2 نام بازیکن: B. Gomis B. Gomis باشگاه: الهلال پست: مهاجم دفعات: 293 درصد: % 73.43
ردیف: 3 نام بازیکن: Akram Afif Akram Afif باشگاه: السد پست: هافبک دفعات: 276 درصد: % 69.17
ردیف: 4 نام بازیکن: B. Bounedjah B. Bounedjah باشگاه: السد پست: مهاجم دفعات: 236 درصد: % 59.15
ردیف: 5 نام بازیکن: Romarinho Romarinho باشگاه: الاتحاد عربستان پست: هافبک دفعات: 182 درصد: % 45.61
ردیف: 6 نام بازیکن: Abdelkarim Hassan Abdelkarim Hassan باشگاه: السد پست: مدافع دفعات: 150 درصد: % 37.59
ردیف: 7 نام بازیکن: S. Tagliabúe S. Tagliabúe باشگاه: الوحده امارات پست: مهاجم دفعات: 142 درصد: % 35.59
ردیف: 8 نام بازیکن: Edmilson Junior Edmilson Junior باشگاه: الدحیل پست: هافبک دفعات: 139 درصد: % 34.84
ردیف: 9 نام بازیکن: Al Shahrani Al Shahrani باشگاه: الهلال پست: مدافع دفعات: 127 درصد: % 31.83
ردیف: 10 نام بازیکن: نژادمهدی نژادمهدی باشگاه: ذوب آهن پست: مدافع دفعات: 126 درصد: % 31.58
ردیف: 11 نام بازیکن: S. Giovinco S. Giovinco باشگاه: الهلال پست: هافبک دفعات: 125 درصد: % 31.33
ردیف: 12 نام بازیکن: Mohammed Al Menhali Mohammed Al Menhali باشگاه: الوحده امارات پست: مدافع دفعات: 125 درصد: % 31.33
ردیف: 13 نام بازیکن: Giuliano Giuliano باشگاه: النصر عربستان پست: هافبک دفعات: 118 درصد: % 29.57
ردیف: 14 نام بازیکن: Carrillo Carrillo باشگاه: الهلال پست: هافبک دفعات: 110 درصد: % 27.57
ردیف: 15 نام بازیکن: مطهری مطهری باشگاه: ذوب آهن پست: مهاجم دفعات: 110 درصد: % 27.57
ردیف: 16 نام بازیکن: Ali Albulayhi Ali Albulayhi باشگاه: الهلال پست: مدافع دفعات: 106 درصد: % 26.57
ردیف: 17 نام بازیکن: Omar Al Somah Omar Al Somah باشگاه: الاهلی عربستان پست: مهاجم دفعات: 93 درصد: % 23.31
ردیف: 18 نام بازیکن: Ziyad Al Sahafi Ziyad Al Sahafi باشگاه: الاتحاد عربستان پست: مدافع دفعات: 92 درصد: % 23.06
ردیف: 19 نام بازیکن: Abdullah Al Maiouf Abdullah Al Maiouf باشگاه: الهلال پست: دروازه بان دفعات: 91 درصد: % 22.81
ردیف: 20 نام بازیکن: A. Hamdallah A. Hamdallah باشگاه: النصر عربستان پست: مهاجم دفعات: 87 درصد: % 21.80