لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

دوشنبه, 28 آبان 1397 Monday, 19 Nov 2018

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 4852Jordi Masipدروازه بان6
2 1310J. Oblakدروازه بان6
3 1454Diego Lópezدروازه بان5
4 3236 Bonoدروازه بان5
5 1342Sergio Asenjoدروازه بان4
6 593Netoدروازه بان4
7 1280David Soriaدروازه بان4
8 3310 Lopez دروازه بان4
9 1478Fernando Pachecoدروازه بان4
10 4531Vaclikدروازه بان3
11 3036Oierدروازه بان3
12 15T. Courtoisدروازه بان3
13 1699Pichu Cuéllarدروازه بان3
14 1309Moyàدروازه بان2
15 1251M. ter Stegenدروازه بان2
16 1504Sergio Álvarezدروازه بان2
17 3025Iago Herrerínدروازه بان1
18 4872Alberto Garcíaدروازه بان1
19 1583Jaume Doménechدروازه بان1
20 3185Dmitrovicدروازه بان1
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن