لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

شنبه, 4 اسفند 1397 Saturday, 23 Feb 2019

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 1310J. Oblakدروازه بان12
2 1251M. ter Stegenدروازه بان10
3 15T. Courtoisدروازه بان8
4 1280David Soriaدروازه بان8
5 593Netoدروازه بان8
6 1478Fernando Pachecoدروازه بان7
7 3025Iago Herrerínدروازه بان7
8 1454Diego Lópezدروازه بان7
9 1342Sergio Asenjoدروازه بان7
10 4852Jordi Masipدروازه بان7
11 3310 Lopez دروازه بان7
12 3236 Bonoدروازه بان6
13 4531Vaclikدروازه بان6
14 1699Pichu Cuéllarدروازه بان6
15 1373G. Rulliدروازه بان5
16 3036Oierدروازه بان5
17 1427Asier Riesgoدروازه بان4
18 5961Dimitrievskiدروازه بان4
19 4831Santamaríaدروازه بان3
20 1505Rubén Blancoدروازه بان3
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن