لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

شنبه, 31 فروردین 1398 Saturday, 20 Apr 2019

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 1310J. Oblakدروازه بان18
2 1251M. ter Stegenدروازه بان14
3 1280David Soriaدروازه بان10
4 593Netoدروازه بان10
5 1699Pichu Cuéllarدروازه بان9
6 3025Iago Herrerínدروازه بان9
7 1342Sergio Asenjoدروازه بان9
8 3310 Lopez دروازه بان9
9 1478Fernando Pachecoدروازه بان8
10 15T. Courtoisدروازه بان8
11 3236 Bonoدروازه بان8
12 1454Diego Lópezدروازه بان7
13 4852Jordi Masipدروازه بان7
14 1373G. Rulliدروازه بان6
15 4531Vaclikدروازه بان6
16 3036Oierدروازه بان5
17 1505Rubén Blancoدروازه بان4
18 1427Asier Riesgoدروازه بان4
19 4831Santamaríaدروازه بان4
20 5961Dimitrievskiدروازه بان4
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن