لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 23 آذر 1397 Friday, 14 Dec 2018

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 1310J. Oblakدروازه بان7
2 3236 Bonoدروازه بان6
3 4852Jordi Masipدروازه بان6
4 3310 Lopez دروازه بان6
5 15T. Courtoisدروازه بان5
6 1280David Soriaدروازه بان5
7 1454Diego Lópezدروازه بان5
8 593Netoدروازه بان5
9 1478Fernando Pachecoدروازه بان4
10 1342Sergio Asenjoدروازه بان4
11 4531Vaclikدروازه بان4
12 1251M. ter Stegenدروازه بان4
13 3036Oierدروازه بان4
14 1699Pichu Cuéllarدروازه بان3
15 1427Asier Riesgoدروازه بان2
16 1504Sergio Álvarezدروازه بان2
17 3025Iago Herrerínدروازه بان2
18 1309Moyàدروازه بان2
19 4533Luninدروازه بان2
20 1505Rubén Blancoدروازه بان1
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن