بهترین گلزن

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: Pukki پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 2 نام بازیکن: R. Sterling پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 3 نام بازیکن: A. Barnes پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 4 نام بازیکن: A. Martial پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: Agüero پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: Aubameyang پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: H. Kane پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: M. Rashford پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: Bernard پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: D. Ings پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: E. Lamela پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: J. MCGINN پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: James پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: King پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: Lucas Moura پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: Lundstram پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: M. Mount پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: Mepham پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: T. NDombèlé پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: W. Ndidi پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1