رتبه تیم: 7 (مشترک)
نام تیم: او ورتن
امتیاز: 41
هفته: فینال (کوپا آمریکا 2019)
فصل: 2019
امتیاز: 41
تاریخ ساخت: 1398/04/16 10:46:17