رتبه تیم: 3
نام تیم: متفاوت باش
امتیاز: 41
هفته: فینال
فصل: 2019
امتیاز: 41
تاریخ ساخت: 1398/04/16 11:02:56