رتبه تیم: 1
نام تیم: یا خدا یعنی میشه
امتیاز: 45
هفته: فینال
فصل: 2019
امتیاز: 45
تاریخ ساخت: 1398/04/16 23:52:46