رتبه تیم: 2
نام تیم: Everton
امتیاز: 42
هفته: فینال
فصل: 2019
امتیاز: 42
تاریخ ساخت: 1398/04/17 00:11:18