رتبه تیم: 31 (مشترک)
نام تیم: taj_kabir_110
امتیاز: 85
هفته: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 85
تاریخ ساخت: 1398/06/14 01:20:04