رتبه تیم: 12
نام تیم: taj_kabir_110
امتیاز: 85
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 85
تاریخ ساخت: 1398/06/14 01:20:04