رتبه تیم: 26 (مشترک)
نام تیم: لللللا
امتیاز: 59
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1398/07/13 12:34:38
بودجه : 97