رتبه تیم: 2 (مشترک)
نام تیم: خفن ها
امتیاز: 71
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 71
تاریخ: 1398/07/13 13:51:33
بودجه : 97