رتبه تیم: 22 (مشترک)
نام تیم: گومز
امتیاز: 60
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1398/07/13 16:53:33
بودجه : 100