رتبه تیم: 99 (مشترک)
نام تیم: Sadeq 01
امتیاز: 67
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 67
تاریخ: 1398/09/08 14:50:04
بودجه : 92.5