رتبه تیم: 5
نام تیم: Sarabiaaa
امتیاز: 83
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 83
تاریخ ساخت: 1398/11/23 20:50:44