رتبه تیم: 50 (مشترک)
نام تیم: 000
امتیاز: 64
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/12/22 14:26:19
بودجه : 84.5