رتبه تیم: 23 (مشترک)
نام تیم: #کرونا
امتیاز: 67
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 67
تاریخ: 1398/12/22 16:27:36
بودجه : 78.5