رتبه تیم: 12 (مشترک)
نام تیم: best1
امتیاز: 70
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1398/12/22 20:44:55
بودجه : 80.5