رتبه تیم: 20
نام تیم: Agha
امتیاز: 58
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 58
تاریخ: 1399/04/08 09:16:40
بودجه : 93.5