رتبه تیم: 83 (مشترک)
نام تیم: سپاهان هجومی
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 12:51:24
بودجه : 95