رتبه تیم: 2
نام تیم: dosh
امتیاز: 67
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/04/08 19:59:05
بودجه : 97