رتبه تیم: 47
نام تیم: Kalinic
امتیاز: 59
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/05/11 10:19:06
بودجه : 77.5