رتبه تیم: 44
نام تیم: ITALYA
امتیاز: 60
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1399/05/11 14:31:40
بودجه : 83.5