رتبه تیم: 12
نام تیم: زلانیچ
امتیاز: 70
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/05/11 14:35:46
بودجه : 83.5