رتبه تیم: 8
نام تیم: Teo hernan
امتیاز: 76
راند: 11 مرداد (سری آ ایتالیا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/05/11 16:30:53
بودجه : 87.5