رتبه تیم: 37 (مشترک)
نام تیم: ارزون
امتیاز: 27
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 27
تاریخ: 1399/06/25 20:49:26
بودجه : 34