رتبه تیم: 97
نام تیم: team2
امتیاز: 65
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/07/24 13:36:50
بودجه : 87.5