رتبه تیم: 124 (مشترک)
نام تیم: کاوه آهنگر
امتیاز: 63
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/07/26 10:59:13
بودجه : 90.5