رتبه تیم: 4
نام تیم: lewaaaaa
امتیاز: 83
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 83
تاریخ: 1399/07/26 12:58:56
بودجه : 97.5